Sürücü Adaylarında Aranan Şartlar Ve Gerekli Belgeler Nelerdir

Sürücü adaylarında aranan şartlar nelerdir? Sürücü adayları için öğrenim durumu şartı? Sürücü adaylarında Eğitim ve Sınav şartı nasıl oluyor? Sürücü adaylarında hükümlü olanlar ehliyet alabiliyor mu? Sürücü kurslarına kayıt yaptırmak için gerekli belgeler nelerdir? Aday sürücülük nedir? ehliyeti yenilemek için gerekenler nelerdir ?

Sürücü Adaylarında Aranan Şartlar Ve Gerekli Belgeler Nelerdir
06 Eylül 2019 - 07:57 - Güncelleme: 06 Eylül 2019 - 08:54

Ehliyet almak isteyenler öncelikle bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik be uygulama derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Peki Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına kayıt yapabilmek için gereken şartlar neler?

Sağlık ŞartlarıSürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından yapılır. Yönetmelikte belirlenen hükümlere uygun, beden ve ruh sağlığı bakımından sürücülük yapmalarına engel durumlarının bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

Aile hekimi tarafından alınabilir. Renk körü olanlar sürücü belgesi alabilirlerken gece körlüğü yaşayan bireyler gün batımından 1 saat önce ve gün doğumundan 1 saat sonra araç kullanılabilirler.

Öğrenim Durumu Şartı

Sürücü belgesi alacak olan adaylarının öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

Eğitim ve Sınav Şartı

Sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde teorik ve uygulamalı sınava girerler.
Sürücü kursuna katılan ve yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara sertifika verilir.

Sertifikasını alan adaylar en geç sertifika tarihinden itibaren 2 yıl içinde alırlar. Bu süre içerisinde sürücü belgesine çevrilmeyen sertifikalar hükümlülüğünü yitirir ve yeniden kurslara katılıp yapılan sınavlar sonunda sertifika almaya hak kazanmaları gerekir.

Hükümlü Olmama Şartları

Sürücü adaylarının Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, kaçakçılığın men ve takibine dair kanun ile ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanunun ilgili maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir.

Sürücü Kurslarına Kayıt Yapmak İçin Gerekli Belgeler

Tüm bu şartları taşıyan bireyler ehliyet almak için bir motorlu taşıt sürücü kursuna kayıt yapabilirler. Peki kayıt sırasında hangi belgeler gerekir?

Gerekli belgeler;
 
 • Kimlik Belgesi
 • Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • Sürücü Sağlık Raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 
Aday Sürücülük Nedir?

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Aday sürücü olan bireylerin:
 • 2 yıl süre içerisinde ceza puanına bakılmaksızın trafik ışıklarının 3 kez ihlal edilmesi durumunda,
 • hız sınırlarının 3 kez ihlal edilmesi durumunda,
 • koruyucu tertibat (emniyet kemeri, kask) kullanımının 3 kez ihlal edilmesi durumunda,
 • okul ve yaya geçitlerinde yayaların ve öğrencilerin geçiş haklarının 3 kez ihlal edilmesi durumunda
 • Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen, ölümle sonuçlanan trafik kazasında asli kusurlu olmak durumunda; sürücü belgeleri iptal edilir.
Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

Ehliyet Yenilemek İçin Gerekenler

A sınıfı ehliyet alacak olanların 2 yıllık deneyim şartı 24 yaş ve üzeri olan adaylarda aranmaz.
M, A1, A2, A, B, B1, BE, F ve G sınıf sürücü belgeleri 10 yıl;
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl geçerlidir.
Belgenin yenilenme işlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya dış temsilciliklerinize müracaat etmesi suretiyle yapılır.

Müracaat sırasında; sürücü adayları ve sürücü aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması gereklidir.

Bu şekilde yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmaz.
Yenileme müracaatı sırasında eski sürücü belgesi geri alınır. Müracaatı tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere Sürücü belgesi yerine geçen geçici belge verilir.

Sürücü belgesinin ilgisine teslim edilmesi ile birlikte geçici belge hükümsüz sayılır.
Sürücü belgesinin sahiplerinin sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmeleri yasaktır.

Sürücü belgesi olmayan ve sürmeye yetkili oldukları araç kullananlara ilk tespitte para cezası ile birlikte ceza puanı ve 1 aydan 2 aya kadar tekrarında ise para cezası ile birlikte ceza puanı 2 aydan 3 aya kadar hapis cezası verilir.
Aracı kullanan ruhsat sahibi değil ise ruhsat sahibine de ceza verilir. 

Muzurca.com
 

YORUMLAR

 • 2 Yorum