Sivas Kongresi Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesajı

Sivas Kongresinde neler olmuştu? 4 Eylül bizelere Ne Anlam Yüklüyor ? Milli kongre Olan Sivas Kongresi Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Sivas Kongresi Mesajında Neler Söyledi?

Sivas Kongresi Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesajı

Sivas Kongresinde neler olmuştu? 4 Eylül bizelere Ne Anlam Yüklüyor ? Milli kongre Olan Sivas Kongresi Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Sivas Kongresi Mesajında Neler Söyledi?

Sivas Kongresi Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesajı
04 Eylül 2019 - 08:56

Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi ile milli bir kongre olarak öngörülmüştü. Erzurum Kongresi'nden sonra kongre ile ilgili çalışmalar yapılıyordu. Bu arada, Fransızlar Sivas Kongresine karşı bazı önlemler alıyordu. 
Fransız Binbaşı Brunot, kongrenin toplanması halinde Sivas Valisi Reşit Paşa'ya şehrin işgal edileceğini söylemişti. Hatta, Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmakla görevlendirilmişti.
Tüm engellemelere rağmen, kongre 4 Eylül 1919'da bugün lise olarak kullanılan binada saat 15:00'de toplandı. (Katılanlar) Mustafa Kemal'in Kongre başkanlığına seçilmesine kimi üyelerden itirazlar geldi.


 Ancak yapılan seçimde kongre başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirildi. Kongre ilk günlerinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisi olup olmadığını tartıştı.
Daha sonra manda sorunu gündeme geldi. Sivas Kongresi, ilk milli kongre niteliğinde olduğu için kararlar da bu doğrultuda alınmıştır. Erzurum Kongresinde alınan kararların tümü kabul edilmiştir.
 Yurtta ayrı ayrı bölgesel olarak çalışan tüm cemiyetlerin birleştirilmesi ve tek yönetim altına alınması sağlandı. Yeni bir Temsil Heyeti oluşturuldu ve bu heyetin başına Mustafa Kemal getirildi.
Sivas Kongresi Kararları
1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz. 

2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir. 
3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. 

4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. 
5. Manda ve himaye kabul olunamaz. 
6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir. 
7. Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir. 
8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir. 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN SİVAS KONGRESİ MESAJI

"Anadolu'da dağınık bir şekilde mücadele veren dernek ve cemiyetleri, tam bağımsızlık ve özgürlük ülküsü etrafında birleştiren Sivas Kongresi, vatanımızın işgaline karşı milli iradenin oluşmasında ve bağımsızlığa ulaşmamızda etkin rol oynamıştır.
'Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği' yönündeki milli iradeyi ortaya koyan hayati kararlar, tam bağımsız Türkiye'nin yolunu açmış; Cumhuriyetimizin kuruluşu açısından da önemli bir zemin teşkil etmiştir.
Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ve istikbal mücadelemizin tüm adımlarında etkili olmuştur.
Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır.
Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller; Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır.
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

YORUMLAR

  • 0 Yorum