Bel fıtığı Nedir? Bel Ağrılarının Sebebi Nelerdir?

Bel fıtığı Nedir? Bel Fıtığı Oluşumunu Tetikleyen Faktörler nelerdir? Kronik Bel Fıtığı İş Gücü kaybını nasıl Etkiler Bel Ağrılarını Sebenleri Bel fıtığı Olabilir mi? Bel fıtığı tedavisi? Bel Ağrıları ve sebepleri nelerdir?Bel fıtığı Nedir? Bel Fıtığı Oluşumunu Tetikleyen Faktörler nelerdir? Kronik Bel Fıtığı İş Gücü kaybını nasıl Etkiler Bel Ağrılarını Sebenleri Bel fıtığı Olabilir mi? Bel fıtığı tedavisi? Bel Ağrıları ve sebepleri nelerdir?

Bel fıtığı Nedir? Bel Ağrılarının Sebebi Nelerdir?
10 Ekim 2019 - 13:45

Lomber disk hernilerinde (bel fıtığı) en önemli şikayet ağrıdır ve hastalar genellikle belde künt bir ağrıdan yakınırlar. Ağrı bazen hareketi engelleyecek kadar şiddetlidir ve paravertebral adale spazmına sebep olur.

Bu ağrı, ağrı liflerini kapsayan posterior annulus fibrosus ve posterior longitudinal ligamentin gerilmesine bağlıdır. Siyatalji şeklinde ortaya çıkan ağrı ise disk materyalinin sinir kökleri üzerine yaptığı basının sonucudur.Ağrı karakteristik olarak

oturmak-dolaşmak-öksürmek-hapşırmak-gerinmek:ile artar. Ağrının şiddeti herniasyonun yeri, miktarı ve basınç etkisine bağlıdır.

Bel Fıtığı Oluşumunu Tetikleyen Faktörler Vardır

Lomber disk hernisi ( bel fıtığı) oluşumunda tanımlanan risk faktörleri;  Yanlış duruş, paravertebral kasların zayıflığı, eğilmiş ve rotasyon pozisyonunda ağır bir cismin kaldırılması, uzun süreli motorlu araç kullanımı, sigara alışkanlığı,uzun boy, beden ağırlığının fazlalığı, sigara kullanımı, sedanter yaşam tarzı, bel mekaniğine uygun olmayan şekilde hareket etmek, ağır fiziksel aktivite, travmatik kazalar olarak sıralanabilir.

Bel ağrısının üretken yaş kabul edilen 30 – 50 yaş arasında görülme oranı yüksektir. Toplumu oluşturan bireylerin yaklaşık % 80’i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısından yakınırlar. Prevalansı % 60-80 arasında değişir ve insidans % 5’tir. Bel ağrılarının % 1-3’ü cerrahi girişim gerektiren lomber patolojiye sahiptir. Bel ağrısı olgularının çoğunda prognoz iyidir ve iyileşme tıbbi tedavi veya hiçbir müdahale olmaksızın sağlanır

Kronik Bel Fıtığı İş Gücü Kaybında Büyük Paya Sahiptir

Lomber disk hernisi özellikle bel ağrısı, bacak ağrısı, kuvvet kusurları ve hipoestezi gibi bulgularla semptom verdiğinden günümüzün sosyal ve ekonomik önemli sorunlarından birini teşkil eder.

Ayrıca yapılan sağlık harcamaları iş gücü kaybı göz önüne alındığında maliyetinin çok yüksek olduğu da açıktır. Kronik bel fıtığı, üst solunum yolu hastalıklarından sonra iş gücü kaybı nedenlerinden ikinci sırayı almaktadır.

Lomber DH’nin doğal seyri üç aşamada özetlenebilir, birinci aşama dejenerasyon; disk bütünlüğünün bozulması ve harabiyeti sonrası ortaya çıkar. İnsan oğlu yürüme ile birlikte diskteki dejenerasyon başlar ve zamanla engellenemez bir şekilde tam dejenerasyonla sonuçlanır. İkinci aşama ise hastalık zamanı olup, yer değiştirmiş disk dokusu sinir elemanlarına yönelir böylece bel ağrısı ve bacak ağrıları ortaya çıkar.

Lomber DH’lerinin konservatif tedavi ile %70’i 4-6 hafta içinde tam fonksiyonel iyileşme görülür. Son aşama ise, diskin kollaps olduğu, kemik ve eklem deformitelerinin oluştuğu, ankiloz (kısıtlılık) ile sonuçlanan devredir. Bu aşamanın temel yakınması ise bel ağrısı ve hafif radiküler ağrıdır.


Muzurca.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum