Aşure Günü'nün Fazileti Nedir? Aşure Günü Ne Zaman?

Aşure günü ne zaman? aşure gününün fazileti nedir? Aşure gününde oruç tutmanın fazileti nedir? Aşure günü hangi peygamberlerin başından olaylar geçmiştir? Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Aşure Günü'nün Fazileti Nedir? Aşure Günü Ne Zaman?

Aşure günü ne zaman? aşure gününün fazileti nedir? Aşure gününde oruç tutmanın fazileti nedir? Aşure günü hangi peygamberlerin başından olaylar geçmiştir? Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Aşure Günü'nün Fazileti Nedir? Aşure Günü Ne Zaman?
08 Eylül 2019 - 23:33

Aşure gününün fazileti saymakla bitmiyor. Muharrem ayının onuncu gününe Aşure Günü denilir. Aşure denmesinin sebebi ise Muharrem ayının onuncu gününe dek geldiği için. Aşure’nin arapça kelime anlamı on olarak bilinir.
Aşure ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Bu konuda Peygamber Efendimiz SAV Muharrem ayında oruç tutmuş ve tüm Müslümanlara da oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.

Aşure Orucunun Fazileti

İbn Abbas r.a.’ın bu konuda aktardıkları şöyledir: 
Rasulullah s.a.v. Medine’ye gelince yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara; 

– Bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki: 
– Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun’u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah’a şükretmek için bu orucu tutuyoruz, dediler. 
Bunun üzerine Rasulullah s.a.v.; 
– Ben Musa’ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını söyledi. (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

Aşure Günü Yapılacak İbadetler

Yine rivayetlerde geçtiğine göre Aşure Günü bazı yapılacak ibadetler bulunuyor. Bunların sevabının çok olduğu da söyleniyor.
Aşure günü yapılacak ibadetler şöyle sıralanıyor;

 Aşure günü 1000 ihlas okumak
Gusül abdesti almak

Aşure günü eve 10 çeşit yiyecek almak
Evde Vakıa Suresi, Rahman Suresi ve Tevbe Suresi’nin son yedi ayetini okumanın çok faziletli olduğu  söylenmiştir.
Aşure Günü’nün Namazı bulunuyor. Bu namazların da faziletli olduğu kaynaklar da geçiyor.

Aşure Günü olan Hadiseler

Rivayetler de geçtiğine göre Aşure Günü  peygamberlerin başından bazı olaylar geçmiştir. Bu olaylar Sırasıyla şöyledir.

 Hz. Adem a.s.’ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur. 
• Hz. İdris a.s.’ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur. 
• Hz. Nuh a.s.’ın gemisi bu günde Cudi Dağı’na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur. 
• Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde “Halîlullah” sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur. 
• Hz. Yakub a.s.’ın gözleri bu günde açılmıştır. 
• Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur. 
• Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bu günde sıhhat bulmuştur. 
• Hz. Yunus a.s. balığın karnından bu gün çıkartılmıştır. 
• Hz. Süleyman a.s.’a saltanat bu günde verilmiştir. 
• Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve yine bu günde göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 5132)
Aşure Günü mübarek gün olduğu rivayetleri oldukça fazladır. Aşure Günü yapılacak olan ibadetlerinde faziletli olduğu rivayetlerde geçmişti. Bu yıl 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.
Muzurca.com

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum